Współcześnie coraz więcej właścicieli domów jedno - lub wielorodzinnych szuka sposobów, by uniezależnić się od dostawców poszczególnych usług. Dotyczy to również sieci wodociągowej. Dlatego też na popularności zyskują studnie przydomowe. Wyróżnić można kilka rodzajów takich obiektów. Na terenie swojej posesji można zatem umieścić:

  • studnię kopaną (kręgową) - o niskiej głębokości, najczęściej tworzona po to, by uzyskać wodę do celów gospodarczych. Ten rodzaj wody jest zwykle zanieczyszczona i niezdatna do picia, gdyż pobiera się ją z najpłytszej warstwy;
  • studnię wkręcaną (abisyńską) - pobierającą wodę z nieco większej głębokości, ale charakteryzującą się niską wydajnością oraz wydobyciem wody gruntowej (zanieczyszczonej w wysokim stopniu);
  • studnię głębinową - głęboką na powyżej 10 m. Umożliwiającą dostęp do zdrowszej wody, niż ta w wodociągach, po filtracji - nawet zdatnej do spożycia i wykorzystywania w całym gospodarstwie domowym;

Budowa studni

Nasza firma zajmuje się w sposób kompleksowy wierceniem studni przydomowych. Prace wykonujemy etapami, tak, by projekt zrealizowany został w sposób profesjonalny, a jednocześnie - w relatywnie krótkim czasie.

Etapy budowy studni:

  • wyznaczenie dokładnej lokalizacji (która powinna gwarantować wysoką dostępność wody) wykonanie odwiertu,
  • zabudowę przygotowanych rur studziennych (w których na końcu umieszczona jest pompa głębinowa),
  • żwirowanie otworu studziennego i odcięcie wód gruntowych,
  • całość prac wieńczy oczyszczające pompowanie oraz wykonanie przyłącza,
  • często w przypadku studni przydomowych użytkownicy decydują się na dodatkowe filtrowanie wody -filtry do wody
    Podstawę do takiej decyzji stanowi z pewnością dokładna analiza składu wody, której nasza firma także może się podjąć.

Zalety posiadania studni ?

Posiadanie własnej studni ma zdecydowanie więcej zalet, niż wad. Przede wszystkim umożliwia to uzyskanie niezależności od zewnętrznych źródeł wody, dodatkowo pozwala obniżyć koszty jej pozyskiwania. Niestety jakość tej wody czasem pozostawia wiele do życzenia, dlatego też najlepszym rozwiązaniem pozostaje wykopanie studni głębinowej. W studniach głębinowych wody gruntowe są bowiem odizolowane - dzięki czemu ryzyko obecności bakterii i innych mikroorganizmów jest nieduże. Zagrożeniem może być natomiast wysoka zawartość związków chemicznych. Aby się ich pozbyć warto założyć jeden z profesjonalnych filtrów, które mają za zadanie odżelaźnianie i odmanganianie wody oraz innych mikroelementów będących w nadmiarze. Uzdatnianie wody ze studni to kolejna dziedzina, w której warto zdać się na pomoc profesjonalistów - poza sprzedażą wysokiej jakości filtrów służymy naszym Klientom również profesjonalnym doradztwem w tym zakresie.


Warto zauważyć, że inwestycja we własną studnię głębinową ma się szansę dość szybko zwrócić. I to przy założeniu, że montowane będą filtry, a na utrzymanie studni w dobrym stanie (jej okresową konserwację) trzeba zarezerwować co roku środki finansowe. Filtry coraz częściej zresztą stają się niezbędne także w przypadku korzystania z wody, którą dostarczają do gospodarstwa wodociągi. Stąd też - własne źródło wody jest rozwiązaniem jak najbardziej optymalnym, wpisującym się w oczekiwania współczesnych konsumentów, którzy poza jakością zwracają uwagę także na ekologiczny charakter pozyskiwanych usług i towarów.