Oczyszczanie wody to nie wszystko, co może być konieczne. Twarda woda wcale nie musi być przecież zanieczyszczona - twarda, a więc charakteryzująca się nieprawidłowym pH. W celu optymalizacji tego czynnika można zastosować wspomniany już wielostopniowy filtracyjny system odwróconej osmozy bądź też zdecydować się na zakup zmiękczacza wody.

Każdorazowo uzyskanie prawidłowego pH wody ma znaczenie nie tylko dla użytkujących ją ludzi. Uzdatniona ciecz ma mniej destrukcyjny wpływ na sprzęt domowy (ryzyko osadzania kamienia jest skutecznie eliminowane). Pojemność oraz wydajność zmiękczaczy warto dobierać w sposób indywidualny. Obsługa nowoczesnych zmiękczaczy przebiega w sposób intuicyjny - konieczne jest tylko dosypywanie soli (aby urządzenie mogło się zregenerować), w cyklicznych odstępach czasu.

 

Obraz
water-2

Czy twarda woda jest szkodliwa dla ludzi?

Najczęściej spotykany problem z wodą wodociągową oraz z własnego ujecia to zbyt duża jej twardość. Woda twarda zawiera duże ilości jonów wapnia oraz magnezu.

Twarda woda nie jest uznawana za szkodliwa co można stwiedzić po bardzo dużym zakresie jaki jest akceptowany przez Rozporządrzenie Ministra Zdrowia a dopuszczalna jej wartość to 60-500 mg CaCO3/dm3. Choć zakres twardości powyżej 150-200 mg CaCO3/dm3 staje się bardzo problematyczna w użytkowaniu.

Obraz
odżelaźnianie i odmanganianie wody bielsko

Dlaczego twarda woda sprawia problemy?

Jest ona przyczyną powstającego „kamienia” m.in w czajniku, urządzeniach sanitarnych czy instalacjach wodnych. W skutek osadów zmniejszają się srednice rur, ulegają awarii grzałki w zbiornikach wody użytkowej, skraca się żywotność takich urządzeń jak pralka, do zmywarek wymagana jest sól zmiękczająca wodę a do prania tkanin potrzebne są większe ilości środków piorących, które muszą „walczyć” z twardą wodą.

Obraz

Jak zmiękczyć wodę?

Aby uzdatniać wodę dopływającą do instalacji centralnej wody użytkowej oraz zamontowanych w niej urządzeń, można zdecydować się na automatyczny zmiękczacz wody. Zmiękczacz pozwala na całkowite lub częściowe zmiękczenie wody do zadowalającego poziomu (zazwyczaj ok. 5-7 stopni francuskich).

Przeciwskazania do montażu zmiękczacza wody

W zasadzie jednym przeciwskazaniem do montażu zmiękczacza jest woda doprowadzona do filtra, która zawiera duże ilości żelaza i manganu. Spowodować to może drastyczne skrócenie trwałości złoża. Jedynym sposobem jest zastosowanie przed zmiękczaczem filtra odżelaziającego.