Obraz
badanie wody ze studni Bielsko-Biała

Odżelazianie i odmanganianie

Badanie wody z ujęć podziemnych

Woda z własnych ujęć podziemnych często zawiera niepożądane składniki mineralne np. mangan i żelazo. Ilości tych składników są normach i dla żelaza nie powinny przekraczać:

  • 0,2 mg/l
  • 0,05 mg/l dla manganu

Woda która ma przekroczone te wartości często ma zabarwienie rdzawe lub brunatne, posiada nieprzyjemny zapach, powoduje zacieki na armaturze sanitarnej, zmniejsza przekrój rur.

Żelazo i mangan najczęściej występują razem, ale są też w bardzo podobny sposób filtrowane.

Może odkładać się w narządach układu pokarmowego, powodować wysuszenie i przebarwienia skóry oraz włosów.

Obraz
odżelaźnianie i odmanganianie wody bielsko

W jaki sposób pozbyć się żelaza i manganu z wody?

Do pozbycia się niechcianych związków żelaza i manganu nie wystarczy filtracja mechaniczna w postaci filtrów narurowych z wkładami sznurkowymi lub piankowymi.
W zależności od poziomu stężenia w wodzie tych związków chemicznych oraz innych parametrów można zastosować jedną z wymienionych metod filtracji lub w odpowiedni sposób je łączyć.

  • napowietrzanie i filtracja na złożu katalitycznym
  • filtracja na złożu regenerowanym nadmanganianem potasu
  • filtracja na złożu jonowymiennym wraz z zmiękczaniem wody