Obraz
woda pitna mangan


Woda przeznaczona do spożycia musi spełniać określone normy sanitarne oraz podlegać regularnym badaniom. Z reguły problemy występujące z wodą przeznaczoną do spożycia polegają na tym, że przekroczona jest zawartość określonych minerałów. Jednym z takich przypadków jest nadmiar manganu w wodzie. Co oznacza, jakie może mieć konsekwencje oraz jak się go pozbyć? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Dlaczego woda pitna zawiera mangan?

Mangan w wodzie ma w większości naturalne pochodzenie - przedostaje się do wód podziemnych w wyniku erozji skał magmowych oraz osadowych. Organiczne pochodzenie manganu w wodzie może być związane również z obumarłych części roślin. W przypadku nieorganicznych przyczyn wysokiego stężenia manganu wymienić można natomiast przemysłowe zanieczyszczenia. Rozpuszczalność manganu jest najwyższa w wodach głębinowych, im wyżej powierzchni, tym wyższe staje się stężenie. Najczęściej takiemu nadmiarowi towarzyszy również przekraczające dopuszczalne normy żelazo. Rzadko występują sytuacje, w których mangan bądź żelazo występują samodzielnie, dlatego też proces odmanganiania z reguły towarzyszy odżelazowywaniu wody.

Normy dotyczące stężenia manganu

Dopuszczalna przez regulacje Ministerstwa Zdrowia ilość manganu w wodzie wynosi 0,05 mg/l. Wartość ta ma związek z funkcjonowaniem domowych sprzętów i instalacji mających kontakt z wodą (nie ulegają one przedwczesnej eksploatacji jeśli nie jest ona przekraczana). Mangan tworzy trudne do usunięcia osady. To jednak nie jedyna przyczyna, dla której warto zdecydować się na przeprowadzenie odmanganiania.

Skutki nadmiaru manganu

Obok problemów, jakie nadmiar manganu może spowodować w wyniku pozostawiania osadów na sprzętach istotne są także wartości organoleptyczne takiej wody. Barwa i mętność, ale też zmiana (na niekorzyść) zapachu i smaku wody sprawiają, że nie da się jej spożywać czy używać w inny sposób. Zanieczyszczona osadami woda może zmniejszać drożność instalacji, prowadzić do awarii, a także tworzyć optymalne środowisko dla rozwoju groźnych dla zdrowia mikroorganizmów.

Odmanganianie wody

Współcześnie korzysta się z nowoczesnych metod uzdatniania wody. Warto w tym celu zwrócić się po pomoc do profesjonalistów dysponujących specjalistycznym sprzętem. Woda ulega odmanganianiu dzięki procesowi odwróconej osmozy, możliwe jest też zastosowanie nanofiltracji. Obok uzdatnienia wody można zdecydować się również na zbadanie jej składu oraz parametrów - także w przypadku wody pochodzącej z przydomowej studni.