Obraz
badanie wody Bielsko

Badanie wody jest obowiązkowe

Dla bezpieczeństwa własnego oraz osób korzystających z wody pochodzącej z własnego ujęcia badanie wody powinno być czynnością obowiązkową. Zarówno zaraz po wykonaniu studni jak i okresowo wykluczając pojawienie się zanieczyszczeń.

W przypadku wody dostarczanej z wodociągów miejskich, gminnych czy innego typu badania wody są wykonywane przez służby odpowiedzialne za dostarczenie i jakość wody. Dlatego posiadając wodę z własnego ujęcia należy przeprowadzić jej badanie raz w roku aby upewnić się i sprawdzić czy nie doszło do zanieczyszczenia wtórnego studni szczególnie kopanych (kręgowych).

W przypadku gdy woda z własnego ujęcia:

  • zmieniła barwę
  • pojawił się zapach
  • spowodowała powracające podrażnienia skóry
  • spowodowała rdzawe lub brunatne osady i nalot na armaturze

powinno się niezwłocznie pobrać próbki do badania, które wskażą problem występujący w wodzie.

Obraz
odżelaźnianie i odmanganianie wody bielsko

Rodzaje badań wody

Podstawowy podział badań wykonywanych na próbkach wody to:

  • badania fizykochemiczne wody ( m.in. barwa, zapach, mętność, pH, przewodność, azotany, azotyny, jon amonowy, mangan, żelazo, twardość ogólna, siarczany, chlorki)
  • badania bakteriologiczne wody ( m.in. bakterii z grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólnej ilości mikroorganizmów w 22°C po 72 h)
Obraz
badanie wody pitnej bielsko

Wymagania

O tym jakie wymagania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne powinna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017.

Oto kilka najczęściej występujących przekroczeń norm wodzie przeznaczonej do spożycia:

  • jon amonowy nie może przekraczać 0,50 μg/l
  • azotany nie mogą przekraczać 50 mg/l
  • żelazo nie może przekraczać 200 μg/l
  • mangan nie może przekraczać 50 μg/l

Woda nie powinna również zawierać bakterii z grupy coli i enterokoków kałowych.


Obraz

Jeśli posiadasz już wyniki badań swojej wody,
proszę wyślij je na adres:

biuro@hydroekspert.com

Przygotujemy dla Ciebie ofertę na uzdatnienie tej wody.